GO:0006476 protein deacetylation (26)

GeneInput weightStandardRank
SALL1--506
HDAC4--696
SIRT1--1233
BAZ2A--1312
HDAC2--1440
RCOR1--1705
HDAC5--1950
SIRT3--2700
HDAC9--3228
PRDM5--3909
HOPX--4550
SIRT4--4652
MORF4L1--7104
HDAC11--8971
REST--9779
HDAC1--12825
SIRT5--13673
HDAC10--13898
HDAC6--16779
RBM14--20547
SIRT7--20593
SIRT6--21428
HDAC8--21512
HDAC3--21702
SIRT2--22147
PHB--125747

Network

GO:0006476

Network
Enrichment
NameDescriptionExternal IDs
SALL1sal-like 1 (Drosophila) Entrez:6299  HPRD: 03742  HGNC: 10524  Ensembl: ENSG00000103449 
HDAC4histone deacetylase 4 Entrez:9759  HGNC: 14063  HPRD: 05610  Ensembl: ENSG00000068024 
SIRT1sirtuin 1 Entrez:23411  HGNC: 14929  HPRD: 08381  Ensembl: ENSG00000096717 
BAZ2Abromodomain adjacent to zinc finger domain, 2A Entrez:11176  HPRD: 10417  HGNC: 962  Ensembl: ENSG00000076108 
HDAC2histone deacetylase 2 Entrez:3066  HPRD: 05521  HGNC: 4853  Ensembl: ENSG00000196591 
GenesetTypeFreq. (Network vs Genome)P-Value (FDR Corrected)Genes
GeneDescriptionAvg. edge score to queryRankIn genesetIn query
SALL1sal-like 1 (Drosophila)
HDAC4histone deacetylase 4
SIRT1sirtuin 1
BAZ2Abromodomain adjacent to zinc finger domain, 2A
HDAC2histone deacetylase 2
Query geneGeneGene descriptionEdge score
SALL1SALL1sal-like 1 (Drosophila)
HDAC4HDAC4histone deacetylase 4
SIRT1SIRT1sirtuin 1
BAZ2ABAZ2Abromodomain adjacent to zinc finger domain, 2A
HDAC2HDAC2histone deacetylase 2