GO:0060998 regulation of dendritic spine development (9)

GeneInput weightStandardRank
NLGN10.251276
SIPA1L1--716
SRCIN1--1738
CAPRIN1--2429
ARF6--3317
LPAR1--4170
CAPRIN2--4284
LRRK2--18802
PDLIM5--11350

Network

GO:0060998

Network
Enrichment
NameDescriptionExternal IDs
NLGN1neuroligin 1 Entrez:22871  HPRD: 07195  HGNC: 14291  Ensembl: ENSG00000169760 
SIPA1L1signal-induced proliferation-associated 1 like 1 Entrez:26037  HPRD: 11559  HGNC: 20284  Ensembl: ENSG00000197555 
SRCIN1SRC kinase signaling inhibitor 1 Entrez:80725  HPRD: 11589  HGNC: 29506  Ensembl: ENSG00000017373 
CAPRIN1cell cycle associated protein 1 Entrez:4076  HPRD: 03108  HGNC: 6743  Ensembl: ENSG00000135387 
ARF6ADP-ribosylation factor 6 Entrez:382  HPRD: 02714  HGNC: 659 
GenesetTypeFreq. (Network vs Genome)P-Value (FDR Corrected)Genes
GeneDescriptionAvg. edge score to queryRankIn genesetIn query
NLGN1neuroligin 1
SIPA1L1signal-induced proliferation-associated 1 like 1
SRCIN1SRC kinase signaling inhibitor 1
CAPRIN1cell cycle associated protein 1
ARF6ADP-ribosylation factor 6
Query geneGeneGene descriptionEdge score
NLGN1NLGN1neuroligin 1
SIPA1L1SIPA1L1signal-induced proliferation-associated 1 like 1
SRCIN1SRCIN1SRC kinase signaling inhibitor 1
CAPRIN1CAPRIN1cell cycle associated protein 1
ARF6ARF6ADP-ribosylation factor 6