GO:0006873 cellular ion homeostasis (447)

GeneInput weightStandardRank
ATP2B20.511
NRXN11.012
ATXN1--18
CNR10.25110
GNB1--15
QKI--36
HTR2C0.25146
HTR2A0.25151
GRIN2A0.25156
ATP6V0B--84
KCNMA10.25187
NFASC--97
SLC12A5--103
ASIC20.251105
GRIK20.51142
PRKCE--156
GRIN1--167
GNB2--169
CACNB4--207
CACNA1A--1231
SLC8A2--232
ATP6V1G2--247
ATP6V0D1--258
NLGN10.251265
SLC1A6--268
SCN2A0.51272
MAPK8IP2--275
PPP3CA--278
CRHR1--280
SV2A--286
KCND20.251299
GLRB--302
CACNA1B--319
NF10.251333
CACNB3--338
ATP6V0C0.251350
KCNH2--1390
SNCA--1401
OLIG2--420
CACNA1E--432
CNTN2--438
CALCA--460
KCNA5--1477
PLP1--1480
DRD50.251482
GNAQ--490
NTSR2--493
ADORA1--498
JPH3--503
POU3F1--504
KCNJ10--1518
SCN8A--529
CCKBR--533
TAC10.251543
CACNA1C--1558
GPR6--586
GNG3--591
GRIN2B1.01599
ADAM22--601
KCNMB2--612
JUN--647
POU3F2--653
DRD10.251662
NEDD4L--670
GPR12--741
NAB1--765
KCNK3--792
CX3CL1--832
DICER1--1834
PTGER3--842
RYR2--1862
ADRB1--866
CHRNA3--910
ADRA1A--937
KCNIP1--957
GRIK30.251976
ATP6V1A--981
RHAG--11006
HIF1A--1008
NPY1R0.2511012
CACNG2--1099
ID4--1171
ARF1--1228
NOX1--1232
STC1--1273
SLC8A1--1339
RYR30.2511364
CACNG4--1407
ATP6V1F--1557
NAB2--1559
TGFA--1563
CHRNA40.2511580
ATP6V1B2--1583
ATP1A2--11611
KCNMB4--1626
BAD--1647
FGFR3--11648
CHRNA70.511657
NR3C2--1684
SLC24A2--1691
FKBP1B--1700
ATP6V0A1--1748
PARK7--11831
FOXA2--1835
TSC10.2511844
TRPC6--11908
MT3--1972
APP--1991
MCHR10.2512005
PLLP--2037
CHRNA9--2040
DRD20.2512071
SLC22A17--2081
GLRA1--2146
MBP--2234
CALCR--2247
MYRF--2286
NTF30.2512294
ACSBG1--2480
NLGN4X1.012551
JPH4--2676
DRD30.2512757
BCL20.2512759
FASLG--12766
JPH1--2836
PRNP--12842
AGTR1--12898
TRPC1--2903
S1PR1--2910
ILK--2917
CHRNA6--2934
FGF23--12939
LPAR1--2975
SPECC1L--3048
SBF2--13049
HCN2--3076
PTH1R--3098
CDK50.2513113
AVPR1A0.513141
GNA11--3167
PTK2B--3191
CCR9--3216
ATP6V1E1--3217
NPTN--3227
CHRNA1--3252
EDNRA--13271
CCL1--3303
GRID20.2513322
SOD1--13330
TF--13351
ATP2C1--13419
CUL5--3524
MAL--3615
SLC8A3--3637
PROK2--13667
CHRNB4--3723
GAL3ST1--3737
CALCB--3775
AGT--13783
CCR8--3862
GNAT2--3923
JAM3--3978
HES5--4001
CXCR4--4014
EGR20.2514059
ATP7B--14074
SKI--4231
FTH1--4264
NDFIP1--4331
KCNE1--14341
GCM2--4344
CLDN16--4388
ITGB1--4390
P2RY1--4483
OXTR0.514494
AVPR1B0.2514502
ASPA--14515
GHRH--4568
CNIH2--4683
CASR--4724
ATP6V1G3--4739
ZNF24--4779
ADIPOQ0.2514834
CCR3--4859
SLC9A3R2--4932
ATP6V1H--4958
IL6ST--5042
KNG1--5045
SCN9A--15055
CCR4--5068
ABCG2--5218
HTR2B--5233
RXFP3--5237
P2RY4--5261
ABCB5--5301
XCR1--5374
CKB--5388
NKX6-2--5422
FTL--5477
PTH--5481
ATP7A--15491
STIM2--5530
ENPP1--15674
GJD2--5730
HEPH--5766
SLC30A8--15810
IL2--5825
NMUR2--5836
PDE6A--5844
GRIN2C--6011
NLGN2--6159
IL1B--16220
TFRC--6329
ATP6V0A4--6347
CXCL13--6358
P2RX7--6517
XCL1--6562
TFR2--16578
S1PR3--6584
BNIP3--6611
CCL13--6626
KCNMB3--6842
KCNJ11--16868
DHH--16915
PLN0.2517018
SLC34A2--17032
CCL11--7037
DRD40.2517058
CACNA1F0.2517077
RGN--7142
ATP6V0E2--7188
BCL2L1--7198
CXCL12--7204
SCARA5--7246
CHERP--7266
GLP1R--7291
BAX--7313
PMAIP1--7387
GIMAP5--7409
HCRT0.2517434
CCL7--7569
CCKAR--7616
ATP6V1G1--7665
HPX--7668
TACR1--7688
PLCE1--7692
TMPRSS3--17721
CSRP3--17844
XIRP1--8032
PRX--18036
KCNQ1--18097
AIFM3--8121
FTHL17--8140
OPRL10.2518293
CYSLTR1--8335
ATP6V0D2--8341
MAFG--8454
MTMR2--18529
WFS10.2518575
CNR20.2518581
CP--18632
TRPV10.2518765
CLDN11--8874
GIPR--9148
KLK6--9270
JAK3--9292
CDH23--19315
GHRL0.2519333
CD55--9426
ATP1A4--9497
ATP6V1B1--9514
EDN1--9566
ADORA2A0.2519605
SLC30A7--9617
FGF2--9627
CHRNA10--9844
SLC26A5--9855
PPARD--9856
AQP11--10019
OXT0.25110022
PIK3CB--10067
BEST2--10118
BDKRB2--10260
F2--110327
PPT1--110364
PDE6B--110483
LPAR3--10488
CAV3--110580
PYGM--110728
MTL5--10737
ADM--10761
SLC40A1--110796
CCL23--10976
PMP22--111068
PMCH--11242
PIAS3--11303
AVP--111615
ELANE--111717
P2RX3--11797
UTS2R--11874
CCL19--11890
GDF2--11942
BDKRB1--11977
SOD2--12001
MICU1--12035
CLCN3--12049
DLD--112236
CCR10--12352
ATP6V1C2--12433
F2R--12498
ARHGEF10--12556
ATP6V1E2--12621
FTMT--12659
GALR2--12784
SLC34A3--12882
MT1H--12964
CCR1--13007
CCR5--13198
LRRK2--113335
EDN2--13347
ATOX1--13385
JPH2--13414
TBXAS1--13483
CLN3--113525
FXYD1--13546
CCR6--13588
CD24--113608
SLC46A1--13653
TGM2--13660
FZD2--13981
MT4--14069
RYR1--114071
HERPUD1--14109
GJC3--14113
HP--14183
SLC30A1--14226
ATP6V0A2--14249
MT2A--14281
BBC3--14408
LPAR2--14606
CCL3--14620
TGFB10.25114736
TNNI3--114741
MFI20.25114806
ATP5B--14819
ATP6V1D--14824
CCL15--14928
PTPRC--15053
SRI--15085
F2RL1--15088
BAK1--15240
C5--115436
TBXA2R--15453
MCOLN1--115905
C5AR1--16349
HMOX2--16418
SLC4A1--16802
DMPK0.25116840
CD380.25117453
MPP5--17508
RNR2--17909
CCL21--19130
TRPV4--119357
FTH1P19--19503
CHRNB1--19654
MON1A--19660
TTC7A--19786
SLC11A1--19965
SCO2--120132
VDR--20212
GNA15--20239
PSEN1--20241
CHRNB20.25120277
LTF--20500
HMOX1--20520
P2RX4--20526
P2RX1--20551
CCL28--20573
ERCC2--120724
PRDX3--20779
ALAS2--120881
NDUFS1--20909
AMIGO1--20910
HFE0.25120917
MYC--121066
EPOR--21230
ATP2A1--121263
CXCR3--21268
CHRFAM7A--21295
APOE0.25121310
CCR7--21314
SLC4A11--121461
ERBB2--121638
RHCG--21645
C3AR1--21656
TCIRG1--121664
SLC11A2--121707
SAA1--21772
SLC9A3R1--21807
HAMP--121908
MCU--21953
CD52--22001
ANXA7--22123
CD9--22311
ITPR3--22312
CCR2--22318
CALR--22356
S1PR4--22365
SLC29A1--22435
ABCB6--22544
EPHX2--22577
ADRB20.25122718
SLC9A8--22727
SAA2--22914
GPR89A--22979
IBTK--23069
CCL14--23168
SLC39A4--123228
ATP6V1C1--23277
P2RY2--24073
TPCN2--24098
GNPAT--124183
STEAP3--24309
NUBP1--24450
AFG3L2--124574
SERINC5--24628
ABCB7--124645
EIF2B4--24721
CAV1--124767
FLVCR1--24768
PLCG2--24804
HSP90B1--24821
ACO1--24857
LCK--24966
CYBRD1--25097
CLN6--125203
LCN2--25216
PML--25248
ATP6V0E1--25295
FXN--125366
HEXB--125438
EIF2B5--25537
EIF2B2--25563
SCO1--25570
TPT1--25664
SLC30A5--25715
CLN5--125787

Network

GO:0006873

Network
Enrichment
NameDescriptionExternal IDs
ATP2B2ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 2 Entrez:491  HPRD: 00160  HGNC: 815  Ensembl: ENSG00000157087 
NRXN1neurexin 1 Entrez:9378  HGNC: 8008  HPRD: 11858  Ensembl: ENSG00000179915 
ATXN1ataxin 1 Entrez:6310  HGNC: 10548  HPRD: 03333  Ensembl: ENSG00000124788 
CNR1cannabinoid receptor 1 (brain) Entrez:1268  HPRD: 00259  HGNC: 2159  Ensembl: ENSG00000118432 
GNB1guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 1 Entrez:2782  HPRD: 00766  HGNC: 4396  Ensembl: ENSG00000078369 
GenesetTypeFreq. (Network vs Genome)P-Value (FDR Corrected)Genes
GeneDescriptionAvg. edge score to queryRankIn genesetIn query
ATP2B2ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 2
NRXN1neurexin 1
ATXN1ataxin 1
CNR1cannabinoid receptor 1 (brain)
GNB1guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 1
Query geneGeneGene descriptionEdge score
ATP2B2ATP2B2ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 2
NRXN1NRXN1neurexin 1
ATXN1ATXN1ataxin 1
CNR1CNR1cannabinoid receptor 1 (brain)
GNB1GNB1guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 1